BRUG FOR ALLE tilbyder virksomheder hjælp til at skabe de bedste rammer for medarbejdere med funktionsnedsættelse/kroniske lidelser/handicaps.

Økonomisk tilskud til virksomheder med ansatte med funktionsnedsættelse/kroniske lidelser/handicaps

BRUG FOR ALLE hjælper med at afklare om allerede ansatte i din virksomhed er i målgruppe til tilskud via ordningen personlig assistance. Et tilskud som bevilges til virksomheden til den hjælp en ansat med funktionsnedsættelse/kroniske lidelser/handicaps (fysisk, kognitiv eller psykisk) skal have i dagligdagen.

Deltagelse i ansættelsesforløb

Få skabt den helt rigtige ramme fra start af, når du ansætter mennesker med funktionsnedsættelse/kroniske lidelser/handicaps med afsæt i de handicapkompenserende ordninger og jobcentrets andre kompenserende ordninger.

“Ca. 313.000 mennesker i alderen 16-64 vurderer, at de har et større handicap, men tal fra Styrelsen fra arbejdsmarked og rekruttering viser at kun 4.000 på arbejdsmarkedet bliver kompenseret via personlig assistance (en af de handicapkompenserende ordninger).

Det kræver en forebyggende indsats for de handicappede, der er i arbejde”. 

Simon Mark Schmidt – autist og iværksætter