Få en jobkonsulent med 10 års erfaring med på din side af bordet, som udelukkende støtter dig/jer.

BRUG FOR ALLE tilbyder private hjælp til at søge job – altså en privat praktiserende jobkonsulent med et CV, der tæller 10 års erfaring i jobcenter verdenen.

BRUG FOR ALLE kan hjælpe inden for områderne:

  • Kontanthjælp over og under 30 år
  • Dagpenge
  • Fleksjob
  • Førtidspensionister
  • De handicapkompenserende ordninger

Vil du sikre, at en virksomhed bliver præsenteret for den bedst mulige ramme for dig, i et job? Så kan BRUG FOR ALLE støtte dig og din kommende arbejdsgiver med, at gøre brug af alle jobcentrets ordninger så som

  • Virksomhedsmentor
  • Løntilskud
  • Personlig assistance
  • § 56 (eller 58a for selvstændige)
  • Virksomhedspraktik (af høj kvalitet og med stort fokus på at finde de rette støtte foranstaltninger)

Det er en håndholdt indsats, hvor BRUG FOR ALLE sørger for, at f.eks. personlig assistance bliver søgt i samarbejde med dig og virksomheden – og med BRUG FOR ALLE som partsrepræsentant for dig.

Priser

Jobsamtale på virksomhed

Deltagelse i jobsamtale forløb, hvor vi skal sætte rammerne for jobbet/elevpladsen – og sikre din ansættelse. Inklusiv søgning af diverse ordninger og møder med virksomhed og jobcenter (op til 5 timer) – 3.400 kr. inkl. moms.


Møde hos dig eller hvor du ønsker

Møde (i Midtjylland) omkring jobcentrets støtte muligheder på arbejdsmarkedet for dig med funktionsnedsættelse – 1.900 kr. inkl. moms.

Møde (på Fyn og i Jylland på nær midtjylland) omkring jobcentrets støtte muligheder på arbejdsmarkedet for dig med funktionsnedsættelse – 2.500 kr. inkl. moms.

Møde (på Sjælland) omkring jobcentrets støtte muligheder på arbejdsmarkedet for dig med funktionsnedsættelse – 4.600 kr. inkl. moms.


Telefonisk rådgivning

Telefonisk afklaring af jobcentrets støtte muligheder, som kan bidrage til at stå bedst muligt på arbejdsmarkedet (1 time) – 700 kr. inkl. moms.